GZip QUẢN LÝ HỌC PHÍ & KẾ TOÁN TRUNG TÂM TRUNG TÂM DẠY LÁI XE THÀNH CÔNG

Giới Thiệu Chức Năng QUẢN LÝ HỌC PHÍ với phần mềm Gzip dành cho TRUNG TÂM DẠY LÁI XE THÀNH CÔNG

icon_shape

Phần mềm quản lý Học Phí

Quản lý định giá Học Phí khóa học

Kết hợp giảm giá các chương trình khuyến mãi

Thống kê các doanh thu các chương trình giảm giá

Thống kê doanh số, doanh thu nhân viên

icon_shape

QUẢN LÝ Kế Toán

Quản lý doanh thu học phí, công nợ

Thống kê doanh thu nhiều chi nhánh, cơ sở

Đồng bộ hệ thống ghi nhận chuyển khoản từ ngân hàng

icon_shape

Tự động thông báo công nợ, Nhắc Học phí

Cài đặt thời gian nhắc nợ học phí

Thông báo học phí và thông tin thanh toán

Tự động kiểm tra thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Liên hệ với chúng tôi để được cấp phiên bản dùng thử

Tìm hiểu Gzip